Trafikk

Førerkort og retten til å føre bil/kjøretøy er et livsviktig gode for de fleste.

Likevel vil mange oppleve å bryte trafikkreglene en eller flere ganger.

Brudd på trafikkreglene er lovbrudd som gjøres av den vanlige mannen i gata, og er altså ikke forbeholdt de man gjerne anser som kriminelle. Konsekvensene av slike lovbrudd kan være alt fra en bot til fengselsstraff, og ikke minst risikoen for å bli fratatt førerkortet for en periode fra noen måneder til «for alltid».

En kjent problemstilling er forhold hvor man får prikker i førerkortet. Man gjør i utgangspunktet en/flere «uskyldige glipp» i trafikken, for så å få utdelt prikker. Til slutt får man, kanskje med følelsen av å bli tatt på sengen, beskjed om at prikkene har oversteget en gitt grense slik at førerkortet fratas.

Advokatbistand fra en advokat som er spesialist på dette feltet vil fort være av avgjørende betydning uansett problemstilling. Trafikkretten er et omfattende og komplisert regelverk, særlig da store deler er regulert av forskrifter. At advokaten har oppdatert og nærgående kjennskap til trafikkregelverket kan dermed utgjøre en stor forskjell både med hensyn til utmålt straff (ubetinget eller betinget fengsel, samfunnsstraff og/eller bot), og ikke minst med hensyn til førerkorttapets lengde. Om førerkortet fratas for 2,5 år eller «kun» 2 år, eller 6 måneder vs. 3 måneder, er gode eksempler. Ikke minst vil en spesialist raskt kunne fange opp situasjoner hvor førerkortet rett og slett er feilaktig fratatt.

Advokat Silje Trosten Johnsen har mange års erfaring som trafikkadvokat hos politiet. Hun har dermed førstehånds kunnskap til trafikkreglene fra begge sider, og omtaler seg som «førerkortadvokaten» (les mer her). Hun vet hvor politiet fort kan trå feil, og hvor det er mulig å virkelig gjøre en forskjell.

Ta kontakt for en hurtig og gratis vurdering av din sak!