Strafferett – behov for forsvarer

Har du fått kjennskap til begreper som «mistenkt», «siktet» eller «tiltalt», og dermed er på kant med loven? Rettmessig eller urettmessig? Eller enklere forklart, er du enig eller uenig i det politiet mener du har gjort?

Og hva ligger for eksempel i begrepet «tilståelsesdom»? Tar man en risiko om man samtykker til dette?

Uansett utgangspunkt så er det viktig å ha en forsvarer!

Som tiltalt i en straffesak har man som hovedregel krav på forsvarer på det offentliges regning. Dette gjelder også når man i gitte tilfeller har status som siktet.

Det er fritt forsvarervalg i Norge. Det vil si at du selv bestemmer hvilken advokat du ønsker at skal representere deg.

Advokatfirmaet Trosten har bred erfaring med å ha politiet/staten som motpart. Og kanskje viktigst er de unike erfaringene som er opparbeidet etter å ha jobbet internt i politiet over flere år. I utallige straffesaker, små og «enkle» som store og kompliserte, vekkes minner om å ha gjort en følbar forskjell!

Så uansett hvilken status du har fått tildelt, om saken din gjelder et forelegg eller har mer alvor over seg, om du har et enkelt spørsmål eller bare føler deg generelt utrygg…

…la Advokatfirmaet Trosten være en viktig støttespiller!

Ta kontakt her. Den første samtalen vil alltid være gratis.