Strafferett – behov for bistandsadvokat

Er du fornærmet i en straffesak? Enten ved at du har fått beskjed om dette fra politiet, eller ved at du selv føler at du er det? Og går du kanskje da med et ønske om å anmelde noen?

Uansett vil det å være fornærmet kunne oppleves som utfordrende. Det er ofte mange ubesvarte spørsmål og ikke minst mange ubehagelige følelser i sving. Og nettopp derfor er det viktig å ha en bistandsadvokat ved sin side.

Oppgavene til en bistandsadvokat er varierte. I tillegg til å rådgi og veilede, delta i politiavhør samt passe på at alt går riktig for seg både i forkant av og underveis i etterforskningen/hovedforhandlingen, skal en (dyktig) bistandsadvokat også kunne være en støtte på det følelsesmessige plan. Ikke minst skal en bistandsadvokat ivareta dine økonomiske interesser, og passe på at du får den erstatningen/oppreisningen du eventuelt har krav på.

Som fornærmet i en straffesak, eventuelt etterlatte, har man i mange tilfeller krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. Du kan selv bestemme hvilken advokat du ønsker (uavhengig av hvor i landet du bor). Hvis du lurer på om dette er gjeldende for deg, kan du ta kontakt her for veiledning. Denne samtalen vil alltid være gratis.