NAV

De aller fleste må forholde seg til NAV en eller flere ganger i løpet av livet. For mange er dette en uproblematisk prosess, men dette gjelder dessverre ikke for alle.

Dersom du føler deg uriktig behandlet med tilhørende avslag, skal du ikke nødvendigvis «svelge kamelen» og la det passere. Feilaktige vurderinger foretas nemlig også i NAV. Det kan hende NAV har misforstått situasjonen din, eller rett og slett feiltolket regelverket.

Advokatfirmaet Trosten kan raskt hjelpe deg på veien! I førsteomgang for objektivt å se på NAV sin behandlingsmåte og konklusjon, og dernest for eventuelt å fremme klage på dine vegne.

Vedtak/avslag fra NAV kan i gitte tilfeller gi krav på fri rettshjelp. Ta kontakt her for veiledning og avklaring. Denne samtalen vil alltid være gratis.

NB! Dersom du har fått vedtak fra NAV vil det ofte påløpe klagefrist. Husk å forholde deg til denne og eventuelt ta kontakt med advokat i god tid.