Fri rettshjelp

Som part i en straffesak får man ofte full dekning av advokatutgiftene. Dette gjelder som siktet/tiltalt, samt også dersom man har krav på bistandsadvokat. Les mer om dette under «fagområder» og «strafferett».

Enkelte sivile sakstyper gir også krav på fri rettshjelp. Dette betyr at det offentlige helt eller delvis betaler dine advokatutgifter.

Følgende sakstyper dekkes av det offentlige uavhengig av din inntekt og formue:

 • enkelte barnevernssaker
 • saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • saker om militærnekting
 • saker om tvangsekteskap
 • saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • saker for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • saker for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

Følgende sakstyper er behovsprøvd, og gir dekning kun dersom din inntekt og formue er under visse grenser (p.d.d. er inntektsgrensen på kr. 246 000,- i året og formuesgrensen på kr. 100 000,- for enslige, samt inntektsgrense på kr. 369 000,- i året og formuesgrense på kr. 100 000,- for gifte/samboere):

 • enkelte familiesaker (økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd og/eller barnefordeling)
 • saker hvor arbeidstaker er oppsagt/avskjediget
 • saker vedrørende oppsigelse i husleieforhold
 • enkelte NAV-saker
 • saker vedrørende erstatning for personskade eller tap av forsørger

Mange har også mulighet for helt eller delvis dekning av sine advokatutgifter via ulike forsikringer.

Advokatfirmaet Trosten er behjelpelig med å vurdere dine dekningsmuligheter.

Ta kontakt her! Den første samtalen vil alltid være gratis.