Familierett

Familieretten regulerer ulike problemstillinger knyttet til familieforhold.

Det som typisk kan nevnes er:

  • Ekteskap (herunder opprettelse av ektepakt)
  • Skilsmisse (økonomisk oppgjør)
  • Samboerskap (opprettelse av samboeravtale og økonomisk oppgjør ved brudd)
  • Barnefordeling

Advokatfirmaet Trosten har erfaring innenfor samtlige problemstillinger, og vil alltid tilstrebe å finne en løsning som innebærer det minste inngreps prinsipp. Dette vil si at man strekker seg langt for å unngå en rettssak. En rettssak er en påkjenning for samtlige involverte, og særlig innenfor familieretten hvor det er så mange følelser i sving, burde en god advokat ha motivasjon til å strekke seg ekstra langt for å komme til enighet utenfor rettsapparatet.

Advokatbistand i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved samlivbrudd og/eller barnefordeling, kan i enkelte tilfeller bli dekket av det offentlige. Les mer om dette her, eller ta kontakt for veiledning. Den første samtalen vil alltid være gratis.