Barnevern

Det å få barn er gjerne det største man kan oppleve, i positiv retning. Dermed blir det å havne i en prosess hvor man mister eller risikerer å miste sitt barn, fort det aller verste.

Å ha et barnevern er svært viktig. Barn skal ikke behøve å lide unødig.

Men i enkelte tilfeller kan barnevernet gå for langt. Dette kan eksempelvis skyldes misforståelser eller feiltolkning av situasjonen. Det er derfor av sentral betydning at man har en støttende advokat som kan passe på at alt går riktig for seg.

Inngripende vedtak fra barnevernet vil gi krav på advokat på det offentliges regning. Men allerede på et tidligere tidspunkt, gjerne straks barnevernet oppretter sak og uavhengig av om det vil bli fattet et slikt vedtak eller ikke, vil en advokat kunne være en viktig støttespiller.

Så om du allerede har blitt kontaktet av barnevernet, eller om du «kun» går med en uro for at det skal skje, skal du ikke måtte stå i stormen alene!

Advokatfirmaet Trosten har bred erfaring med å ha barnevernet som en motpart, men samtidig også som en samarbeidspartner. For i de aller fleste tilfeller er det nettopp å få til et godt samarbeid det handler om.

Enhver sak er likevel særegen, og fortjener også da sin særegne fremgangsmåte. Ta kontakt her, så finner vi i fellesskap frem til den best mulige måten å håndtere situasjonen på.