Avtaler / kontrakter

En enkel forhåndsregel er at jo mer som er skriftlig regulert, jo bedre!

Advokatbistand i forbindelse med opprettelse av en kontrakt kan dermed spare deg for mange uenigheter. Det er nemlig ikke alltid lett for verken en privatperson eller en bedrift å tenke seg frem til alle de ulike problemstillingene som typisk kan oppstå, og som dermed burde ha vært regulert.

Innholdet i en kontrakt vil variere ut fra hva hvilket område man er på, og hvilke parter som er involvert. Det er for eksempel av sentral betydning om den ene kontraktsparten er en forbruker mens den andre er «profesjonell».

Eksempler på områder som burde/må inneholde skriftlig kontrakt:

  • Husleie
  • Kjøp / salg
  • Arbeidsforhold
  • Samboerskap / ekteskap
  • Utlån av penger
  • Ulike former for samarbeid

Trenger du eller ditt firma hjelp til å sette opp en kontrakt? Eller har det oppstått uenighet i forbindelse med en eksisterende kontrakt?

Ta kontakt her for bistand! Den første samtalen vil alltid være gratis.