Arv

Spørsmålene omkring arv er mange og kan ofte oppleves kompliserte. Det er ulike regler ut fra ulike ståsted. Om man eksempelvis er gift og/eller har barn har man et helt annet utgangspunkt, og må respektere regler som ikke gjelder for ugifte og/eller barnløse.

Likt for alle er imidlertid at arveloven regulerer hva som skal skje med sine ting og sin formue etter ens død. For mange innebærer dette en god og tilfredsstillende løsning, mens det for andre kan gi følelsen av et feil eller urettferdig resultat. I den forbindelse finnes det måter å «omgå» arveloven på, eksempelvis gjennom å opprette et testament.

Trenger du hjelp til å opprette testament?

Trenger du hjelp til å opprette fremtidsfullmakt?

Eller har du andre spørsmål knyttet til arv?

Ta kontakt her! Den første samtalen vil alltid være gratis.