Andre sakstyper

Advokatfirmaet Trosten påtar seg også andre oppdrag enn innenfor de fagområdene som er opplistet, herunder blant annet:

Arbeidsrett

Omhandler problemstillinger knyttet til arbeidsforhold, enten på arbeidsgivers eller arbeidstakers side.

Dersom du som arbeidstaker blir oppsagt/avskjediget kan du ha krav på fri rettshjelp. Les mer om dette her.

Naborett

Omhandler problemstillinger knyttet til naboforhold. Kanskje du og naboen er uenig om et tre eller hvor eiendomsgrensen går?

Pengekravsrett

Omhandler problemstillinger knyttet til penger både på kreditors og debitors side. Skylder noen deg penger? Trenger du hjelp til å opprette gjeldsbrev? Eller ønsker du gjeldsordning?

Kjøp / salg av bolig

Har du kjøpt bolig og kommet over forhold du ønsker å reklamere på?

Da kan det være nyttig med advokatbistand. Bistand til å avdekke om det er en mangel i henhold til lovens betydning, mangelens omfang, samt hvilke konsekvenser dette skal få. Kanskje det vil være aktuelt med prisavslag/erstatning, eller kanskje de feil og mangler som blir avdekket er av så alvorlig karakter kan man kan heve kjøpet.

Har du solgt bolig og fått et reklamasjonskrav mot deg?

Mange boligselgere velger i dag å tegne boligsalgsforsikring, men for de som ikke gjør det kan det være svært ubehagelig å stå alene i et krav fra boligkjøper. Advokatbistand kan innebære hjelp til å vurdere rettmessigheten av kravet, samt hjelp til å komme frem til en minnelig løsning med kjøper.

Kjøp / salg av annet

Har du kjøpt eller solgt en gjenstand som i den forbindelse har gitt deg problemer? Enten ved at gjenstanden/pengene er forsinket, eller ved at det er andre feil og mangler?

Kjøpsretten regulerer kjøp og salg av alt fra kjøretøy til ulike typer dyr og andre gjenstander. En ikke ukjent problemstilling er kjøp av en bil som viser seg å være alt annet enn som lovet i annonsen. Eller kanskje du har kjøpt en hest som plutselig ikke er så enkel å ha med å gjøre? Hva gjør du som kjøper da? Og ikke minst som selger?

Ta kontakt her! Den første samtalen vil alltid være gratis.